X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 شهریور 1401
بازگشایی پاکات مناقصه احداث پایگاه اورژانس شهری دره شهر و مرکز تسهیلات زایمانی لومار

  بازگشایی پاکات مناقصه احداث پایگاه اورژانس شهری دره شهر و مرکز تسهیلات زایمانی لومار

امتیاز: Article Rating

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه احداث پایگاه شهری اورژانس شهرستان دره شهر و احداث مرکز تسهیلات زایمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر در روز یکشنبه مورخ 13 شهریورماه 1401 با ریاست دکتر خلیل شوهانی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، مدیران، کارشناسان ستادی و سایر اعضای کمیته در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازگشایی پاکات مناقصه احداث پایگاه اورژانس شهری دره شهر و مرکز تسهیلات زایمانی لومار
ثبت امتیاز