شماره: 25355
1398/08/04
برگزاری کارگروه مهندسی سازمان دانشگاه‌های قطب 3 به میزبانی دانشگاه
برگزاری کارگروه مهندسی سازمان دانشگاه‌های قطب 3 به میزبانی دانشگاه

برگزاری کارگروه مهندسی سازمان دانشگاه‌های قطب 3 به میزبانی دانشگاه 

کارگروه مهندسی سازمان دانشگاه‌های قطب 3 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

در این جلسه که با حضور  مدیران توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناسان مهندسی سازمان 5 دانشگاه قطب 3 برگزار گردید، شرح وظایف حوزه معاونت غذا و دارو بررسی شد.

برگزاری کارگروه مهندسی سازمان دانشگاه‌های قطب 3 به میزبانی دانشگاه 

کارگروه مهندسی سازمان دانشگاه‌های قطب 3 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

در این جلسه که با حضور  مدیران توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناسان مهندسی سازمان 5 دانشگاه قطب 3 برگزار گردید، شرح وظایف حوزه معاونت غذا و دارو بررسی شد.

حق انتشار محفوظ است ©