شماره: 23745
1398/04/12
برگزاری جلسه تشریح وضعیت ارزیابی عملکرد دانشگاه
برگزاری جلسه تشریح وضعیت ارزیابی عملکرد دانشگاه

برگزاری جلسه تشریح وضعیت ارزیابی عملکرد

جلسه تشریح وضعیت برنامه عملکرد دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، دکتر دوست محمدی معاون محترم منابع انسانی سازمان مدیریت استان، معاون محترم توسعه مدیریت و  منابع، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناس ارزیابی عملکرد معاونت توسعه برگزار گردید. 

برگزاری جلسه تشریح وضعیت ارزیابی عملکرد

جلسه تشریح وضعیت برنامه عملکرد دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، دکتر دوست محمدی معاون محترم منابع انسانی سازمان مدیریت استان، معاون محترم توسعه مدیریت و  منابع، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناس ارزیابی عملکرد معاونت توسعه برگزار گردید. 

با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی و نقش و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی بهداشت و درمان استان ، جلسه ای در خصوص وضعیت شاخص های فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۹۷ دانشگاه در حوزه های  اختصاصی و عمومی و به تفکیک محورهای ابلاغی در دفتر ریاست محترم دانشگاه و با حضور معاون پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان نماینده آن سازمان و معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناس تحول اداری برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر کریمیان به تشریح اهمیت ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی پرداخت و از اهتمام دانشگاه در جهت برآورده ساختن شاخص های آن هم از جنبه عمومی و هم از جنبه اختصاصی سخن گفت. در ادامه دکتر پاکزاد به برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های عملیاتی مشترک و اختصاصی پرداخت و وضعیت دانشگاه را با توجه به رتبه کسب شده در مقایسه با دیگر دانشگاه های کشور در زمره دانشگاه های  سرآمد اعلام کرد. در بخش دوم جلسه دکتر دوست محمدی معاون محترم پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اهمیت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی را در استان بسیار پر اهمیت توصیف کرد و تاکید کرد که اهمیت این جایگاه هنگامی برای همگان مشخص خواهد شد که شاخص های عملکردی مورد توجه بیشتر قرار بگیرد و این خود منتج به بالا رفتن سطح کیفی زندگی شهروندان ایلامی خواهد شد. در ادامه دکتر مومنی به تشریح عملکرد یکساله مدیریت توسعه و تحول اداری پرداخت و در خصوص  تعامل بسیار مثبت با مرکز تحول وزارت و عملکرد حوزه های تحول و برنامه ریزی، مهندسی ساختار، نظام پیشنهادات و مهندسی مشاغل توضیحاتی داده شد. در بخش پایانی جلسه مهندس شفیعی گزارش کاملی از وضعیت شاخص های عملکردی دانشگاه در سطوح مختلف ایراد نمود و به نقاط قوت و ضعف دانشگاه در آن ها پرداخت.

حق انتشار محفوظ است ©