شماره: 23730
1398/04/10
جلسه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران
جلسه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران

جلسه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرامون مسائل استخدامی کارکنان تحت پوشش این بنیاد

جلسه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرامون مسائل استخدامی کارکنان تحت پوشش این بنیاد

حق انتشار محفوظ است ©