طراحی سایت
معرفی معاونت

 

      

نام و نام خانوادگی : دكتر ایرج پاکزاد                               

مدرک تحصیلی: دکتری PhD
رشته تحصيلي : میکروب شناسی
وضعیت استخدامی:
رتبه دانشگاهی : دانشیار
تلفن :3335010 
نمابر : 3331936 
ایمیل :
 


 

 

مسئولیتها
جستجو