طراحی سایت
معرفی معاونت

 

      

نام و نام خانوادگی : دكتر امید افسرده
مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصيلي : پزشک عمومی 
وضعیت استخدامی: رسمی 
رتبه دانشگاهی :
تلفن :3335010 
نمابر : 3331936 
ایمیل :
 

 

 

مسئولیتها
جستجو