طراحی سایت
Enter Title

جهت ارتباط با معاونت پشتیبانی با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمائید یا به آدرس پست الکترونیکی ذیل مراجعه

فرمائید 

تلفن :08433337540

آدرس : ایلام .بلوار آزادی ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی

 

جستجو