طراحی سایت
معرفی مدیریت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی : عبدالحمید آلی آبادی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام

سمت : سرپرست مدیریت منابع انسانی


 

 

 

 

 

مدیر منابع انسانی

شرح وظایف مدیریت منابع انسانی

 

 

مدیریت  منابع انسانی :

مديريت منابع انساني دانشگاه، وظيفه سياست گذاري، سازمان دهي، برنامه ريزي، ارزيــــابي و نظارت بر نيروي انساني دانشگاه در تمام رده هــــــا را بر عهده دارد.

جستجو