طراحی سایت
معرفی گروه تشکیلات آموزش و طبقه بندی مشاغل

 

 

 

1.احسان فاضلی رئیس گروه تشکیلات

2.حسین عبدی کارشناس طبقه بندی مشاغل

3.رضا درخشنده کارشناس طبقه بندی مشاغل

4.جابر جعفری کارشناس تشکیلات

5.کبری ربیعی فر کارشناس آموزش

6.صادق خانزاده کارشناس آموزش

ارتباط با گروه تشکیلات

آدرس گروه تشکیلات آموزش و طبقه بندی مشاغل : ایلام بلوار آزادی - ستاد دانشگاه علوم پزشکی .

تلفن : 40-3337538 داخلی 107و112

3362014

جستجو