X

ارتباط با ما

جهت ارائه هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد می توانید از طرق زیر ما را یاری بفرمایید.

تلفن :3337539 و  3332600 و 3333512

پست الکترونیکی : 

 آدرس: ایلام بلوار آزادی ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی - معاونت توسعه مدیریت و منابع - مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.