X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 02 مهر 1398
 برگزاری کمیته استخدام، کمیته نقل و انتقالات و کمیته طرح نیروی انسانی

  برگزاری کمیته استخدام، کمیته نقل و انتقالات و کمیته طرح نیروی انسانی

امتیاز: Article Rating

برگزاری کمیته استخدام، کمیته نقل و انتقالات و کمیته طرح نیروی انسانی در دفتر معاونت توسعه دانشگاه 

کمیته استخدام، کمیته نقل و انتقالات و کمیته طرح نیروی انسانی در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید.

 در این جلسه 12 مورد در کمیته استخدام، 42 بند در کمیته نقل و انتقالات بررسی و تمام درخواست های مربوط به نیروهای طرحی نیز بررسی و اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  برگزاری کمیته استخدام، کمیته نقل و انتقالات و کمیته طرح نیروی انسانی
ثبت امتیاز