X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 02 مهر 1398
 کمیته اجرایی مهندسی مشاغل و کمیته تفویض

  کمیته اجرایی مهندسی مشاغل و کمیته تفویض

امتیاز: Article Rating

برگزاری جلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل و کمیته تفویض در دفتر معاونت توسعه دانشگاه 

جلسه کمیته اجرایی مهندسی مشاغل و کمیته تفویض در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید.

 در این جلسه صورتجلسه های کمیته‌های فرعی واحدهای محیطی بررسی و تصمیمات لازم در این زمینه گرفته شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  کمیته اجرایی مهندسی مشاغل و کمیته تفویض
ثبت امتیاز