X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 مرداد 1398
برگزاری جلسه کارگروه مهندسی مشاغل دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 3

  برگزاری جلسه کارگروه مهندسی مشاغل دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 3

امتیاز: Article Rating

برگزاری جلسه کارگروه مهندسی مشاغل دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 3 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 جلسه کارگروه مهندسی مشاغل دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 3 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور دکتر پاکدل مدیر مرکز توسعه مدیریت وتحول اداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. 

در این جلسه آیین نامه نحوه ارتقاء کارکنان و مدیران سطوح پایه، میانی و ارشد مورد بررسی قرار گرفت. 

مرکز توسعه مدیریت وتحول اداری وزارت در آیین نامه جدید بنا دارد که انتصاب مدیران سه سطوح را ابتدا با بررسی سوابق و شرایط احراز  کاندیدا در آن پست از طریق کانون ارزیابی و انتصاب مدیران با آزمون و مصاحبه انجام دهد.

 در این جلسه چالش های مهندسی مشاغل 5 دانشگاه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و دستورات لازم از طرف مسولان مربوطه وزارت پیرامون برطرف کردن آن صادر گردید.

لازم به ذکر است که در این جلسه دکتر خلیل مومنی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه، مهندس فاضلی رئیس گروه تشکیلات و  درخشنده کارشناس مسئول مهندسی مشاغل حضور داشتند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه کارگروه مهندسی مشاغل دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 3
ثبت امتیاز