X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 خرداد 1398
گردهمایی مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه های قطب سه کشور

  گردهمایی مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه های قطب سه کشور

امتیاز: Article Rating

دومین میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه های قطب سه کشور در 5 ماه گذشته پیرامون موضوع کارگروه مهندسی مشاغل. دکتر خلیل مومنی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه عنوان نمود، در این جلسه 4 ساعته که در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مورخ 20 اردیبهشت ماه برگزار گردید، شرایط احراز مشاغل عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گردهمایی مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه های قطب سه کشور
ثبت امتیاز