X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398
جلسه معاونت توسعه با مسئولان اداره کار پیرامون نیروهای قانون کار

  جلسه معاونت توسعه با مسئولان اداره کار پیرامون نیروهای قانون کار

امتیاز: Article Rating

جلسه معاونت توسعه با مسئولان اداره کار پیرامون نیروهای قانون کار. قبلا چندین جلسه تحت عنوان کمیته سازش با حضور جناب آقای دکتر پاکزاد معاون محترم توسعه، نماینده اداره کار، مدیران حوزه نیروی انسانی و نمایندگان پرسنل قانون کار برگزار شده است.در این جلسه که مورخ 30 اردیبهشت ماه برگزار شد، دکتر خلیل مومنی جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع  و آقای عبدالهی کارگزین دانشگاه حضور داشتند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه معاونت توسعه با مسئولان اداره کار پیرامون نیروهای قانون کار
ثبت امتیاز