X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
برگزاری جلسه کاری با معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

  برگزاری جلسه کاری با معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

امتیاز: Article Rating

جلسه معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، کارشناسان این حوزه با کارشناسان حیطه‌ های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد استانی. در این جلسه که مورخ 15 اردیبهشت ماه در دفتر مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه جناب دکتر خلیل مومنی برگزار گردید، چالش های پیرامون بارگذاری مستندات بررسی گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه کاری با معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
  • برگزاری جلسه کاری با معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
ثبت امتیاز