X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: شنبه 18 اسفند 1397
گردهمایی مدیران توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور - مشهد مقدس

  گردهمایی مدیران توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور - مشهد مقدس

امتیاز: Article Rating

گردهمایی دو روزه مدیران توسعه سازمان و تحول اداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -  مشهد مقدس

در این گردهمایی جناب آقای دکتر خلیل مومنی سرپرست محترم توسعه سازمان و تحول اداری بعنوان نماینده این دانشگاه در جلسه حضور پیدا کردند. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گردهمایی مدیران توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور - مشهد مقدس
ثبت امتیاز