X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: شنبه 18 اسفند 1397
اختتامیه دوره آموزشی بدو انتصاب مدیران دانشگاه

  اختتامیه دوره آموزشی بدو انتصاب مدیران دانشگاه

امتیاز: Article Rating

دهمین  و آخرین  جلسه مربوط به دوره آموزشی توانمندسازی مدیران علوم پزشکی  دانشگاه برگزار گردید. این دوره آموزشی که برای اولین با و به همت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه به مدت 80 روز در دانشگاه برگزار گردیده بود، به پایان رسید. 

در پایان این دوره آموزشی که با حضور دکتر پاکزاد معاون محترم توسعه دانشگاه  و دیگر مدعوین و مدرسان  دوره برگزار گردیده بود،  تندیسهای یادبودی به تمامی شکرت کنندگان این دوره آموزشی تقدیم شد. 

مرکز توسعه سازمان و تحول اداری از همت و پشتیبانی ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم توسعه، مدرسان گرانقدر دوره آموزشی و دیگر افرادی که به هر نحوی در جهت برگزاری و پایان هر چه بهتر این دوره آموزشی تلاش و جدیت و همکاری لازم بعمل آورند، کمال تقدیر و تشکر را دارد.  

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اختتامیه دوره آموزشی بدو انتصاب مدیران دانشگاه
ثبت امتیاز