X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: یکشنبه 28 بهمن 1397
برگزاری دور هفتم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت

  برگزاری دور هفتم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت

امتیاز: Article Rating

رضا چراغی(کارشناس بهبود سیستمها و روشها)

از سلسله دوره های آموزشی تحت عنوان آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت کشور ویژه شرکت در جشنواره اسفندماه سالجاری برگزار گردی

 

این دوره آموزشی در هفته جاری به همت مرکز توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و برای کارکنان تمامی رسته های بهداشتی، درمانی و اداری مالی شهرستان آبدانان برگزار گردید.

مدرس این دوره آموزشی نیز همانند قبل رضا چراغی کارشناس بهبود سیستمها و روشهای مرکز توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه بودند. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دور هفتم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت
ثبت امتیاز