X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 بهمن 1397
برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی معاونت توسعه

  برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی معاونت توسعه

امتیاز: Article Rating

 این جلسه که به همت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری آقای دکتر مومنی و کارشناس تحول این مدیریت آقای کاظم شفیعی و به ریاست آقای دکتر پاکزاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع  و دیگر مدیران ستادی دانشگاه برگزار گردید در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه و موضوعات مهم در نحوه کسب امتیاز با توجه به شاخص های تعیین شده برای هر مدیریت بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین در این جلسه جایگاه و رتبه عملکردی هر کدام از مدیریتهای زیر مجموعه معاونت محترم توسعه به اطلاع اعضای شرکت کننده در جلسه رسانده شد. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی معاونت توسعه
ثبت امتیاز