X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: شنبه 13 بهمن 1397
برگزاری آزمونهای دوره آموزشی  ۱۳۰ ساعته مهارتهای هفتگانه کامپیوتر

  برگزاری آزمونهای دوره آموزشی ۱۳۰ ساعته مهارتهای هفتگانه کامپیوتر

امتیاز: Article Rating

آزمونهای دوره آموزشی  ۱۳۰ ساعته مهارتهای هفتگانه کامپیوتر پس از پایان سه ماه تشکیل کلاسها، توسط  واحد آموزش حوزه مدیریت توسعه و تحول اداری و واحدفناوری ستاد دانشگاه روزپنج شنبه مورخ 97/11/10 در محل سالن سایت مرکزی معاونت آموزشی برای تعداد۶۰نفر از پرسنل شرکت کننده برگزارگردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری آزمونهای دوره آموزشی  ۱۳۰ ساعته مهارتهای هفتگانه کامپیوتر
  • برگزاری آزمونهای دوره آموزشی  ۱۳۰ ساعته مهارتهای هفتگانه کامپیوتر
ثبت امتیاز