X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: شنبه 13 بهمن 1397
برگزاری دور هفتم آموزش ثبت تجارب مدیران و نظام پیشنهادات ویژه شهرستان سرابله

  برگزاری دور هفتم آموزش ثبت تجارب مدیران و نظام پیشنهادات ویژه شهرستان سرابله

امتیاز: Article Rating

این دوره و کارگاه آموزشی که به همت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و به مناسبت برگزاری جشنواره ثبت تجاری و نظام پیشنهادات در اسفندماه سالجاری در دانشگاه بانجام گرفت، اقای رضا چراغی کارشناس بهبود سیستمها و روشها بعنوان مدرس این دوره آموزشی نکات، دستورالعملها و بخشنامه های موجود در زمینه استفاده از مدیریت دانش توسط کارکنان و نیز آماده کردن آنان جهت ثبت تجربه و پیشنهادهای خود در هر دذو سامانه کاربردی و با اهمیت یادآوری شد و مواردی را از تجربیات و پیشنهادات پذیرفته شده در سامانه بصورت عملی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار داد تا یادگیری فرایند آموزش برای کارکنان به نحو مطلوبتری انجام پذیرد. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دور هفتم آموزش ثبت تجارب مدیران و نظام پیشنهادات ویژه شهرستان سرابله
  • برگزاری دور هفتم آموزش ثبت تجارب مدیران و نظام پیشنهادات ویژه شهرستان سرابله
  • برگزاری دور هفتم آموزش ثبت تجارب مدیران و نظام پیشنهادات ویژه شهرستان سرابله
  • برگزاری دور هفتم آموزش ثبت تجارب مدیران و نظام پیشنهادات ویژه شهرستان سرابله
ثبت امتیاز