X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: شنبه 06 بهمن 1397
هفته هشتم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران 

  هفته هشتم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران 

امتیاز: Article Rating

جلسه هشتم دوره آموزشی بدو انتصاب مدیران بیمارستانی با حضور آقای دکتر خلیل مومنی سرپرست محترم مدیریت توسعه سازمان و تحول ادای دانشگاه و متقاضیان پستهای مدیریتی و واجدین شرایط شرکت در این دوره آموزشی، در بیمارستان حضرت امام (ره) برگزار گردید.

این جلسه پیرامون موضوعات مدیریت فرآیندها و مدیریت مالی با حضور آقای دکتر پاکزاد معاون محترم توسعه دانشگاه، دکتر عیوضی و دکتر صادقی فر انجام پذیرفت. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • هفته هشتم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران 
  • هفته هشتم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران 
  • هفته هشتم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران 
  • هفته هشتم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران 
  • هفته هشتم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران 
ثبت امتیاز