X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: شنبه 06 بهمن 1397
بررسی مشکلات پرسنل دانشگاه در زمینه مهندسی مشاغل با حضور خانم سراج رئیس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت

  بررسی مشکلات پرسنل دانشگاه در زمینه مهندسی مشاغل با حضور خانم سراج رئیس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت

امتیاز: Article Rating

در این جلسه که همزمان با حضور و استقرار تیم کارشناسی و مدیریتی مرکز توسعه وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت، رییس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت سرکار خان سراج از نزدیک با کارکنان و همکارانی که دارای درخواستها و مشکلات متعدد در حوزه های کاری و شغلی خود بودند بصورت رو در رو به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

در این دیدار که به موزارت سلسله جلسات کاری و فشرده اعضا و تیم کارشناسی و تصمیم گیری مرکز توسعه و تحول وزارت متبوع با معاونت ها ی مختلف دانشگاه برگزار گردید، تعدادی از کارکنان دانشگاه به بیان مشکلات و احیانا دیدگاههای کاری خود در خصوص درخواست ها و نیازمنیهای شغلی خود پرداختند. در این دیدار که سرکار خانم سراج رییس گروه کارشناسان طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت در آن حضور داشتند کارکنان دانشگاه از دوایر مخل کاری به صورت حضوری با ایشان دیدار کرده و پیگیر مشکلات و درخواست های خود در خصوص طبقه ها، رتبه ها، احتساب یا عدم احتساب سوابق تجربی و ایضا مدارک تحصیلی خود شدند  متقابلا در خصوص تایید یا عدم تایید درخواست های خود پاسخ مستند و شفاف را از خانم سراج رییس گروه کارشناسسان طبقه بندی مشاغل وزارت دریافت کردند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بررسی مشکلات پرسنل دانشگاه در زمینه مهندسی مشاغل با حضور خانم سراج رئیس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت
  • بررسی مشکلات پرسنل دانشگاه در زمینه مهندسی مشاغل با حضور خانم سراج رئیس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت
  • بررسی مشکلات پرسنل دانشگاه در زمینه مهندسی مشاغل با حضور خانم سراج رئیس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت
  • بررسی مشکلات پرسنل دانشگاه در زمینه مهندسی مشاغل با حضور خانم سراج رئیس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت
  • بررسی مشکلات پرسنل دانشگاه در زمینه مهندسی مشاغل با حضور خانم سراج رئیس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت
  • بررسی مشکلات پرسنل دانشگاه در زمینه مهندسی مشاغل با حضور خانم سراج رئیس گروه طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت
ثبت امتیاز