X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 آبان 1397
بازدید معاونت محترم توسعه دانشگاع علوم پزشکی از روند ساخت واحد آموزش بیمارستان طالقانی.

  بازدید معاونت محترم توسعه دانشگاع علوم پزشکی از روند ساخت واحد آموزش بیمارستان طالقانی.

امتیاز: Article Rating

رضا چراغی(کارشناس یهبود سیستمها و روشها)

بازدید معاونت توسعه دانشگاع علوم پزشکی از روند ساخت واحد آموزش بیمارستان طالقانی.

دکتر پاکزاد و هیات همراه از واحد در حال ساخت مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی بازدید کردند.

واحد آموزش بیمارستان آیت الله طالقانی در زمینی به مساحت 240متر مربع بدستور ریاست محترم دانشگاه در حال ساخت میباشد که با بهره برداری از این واحد فضای مناسب جهت آموزش دانشجویان فراهم خواهد شد .

در این بازدید دکتر طیبه رشیدیان رئیس بیمارستان و سهراب اصحابی مدیریت بیمارستان نیز حضور داشتند.

همچنین طی ماههای گذشته اقدامات قابل تقدیری از جمله راه اندازی مرکز ناباروری که نیاز ضروری و خواست مردم ایلام است در حال پیگیری و پیش بینی میشود تاپایان سال 97 به بهره برداری برسد .

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید معاونت محترم توسعه دانشگاع علوم پزشکی از روند ساخت واحد آموزش بیمارستان طالقانی.
  • بازدید معاونت محترم توسعه دانشگاع علوم پزشکی از روند ساخت واحد آموزش بیمارستان طالقانی.
  • بازدید معاونت محترم توسعه دانشگاع علوم پزشکی از روند ساخت واحد آموزش بیمارستان طالقانی.
ثبت امتیاز