X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: شنبه 28 مهر 1397
برگزاری دوره آموزش توانمند سازی کارکنان با عنوان مدیریت استراتژیک.

  برگزاری دوره آموزش توانمند سازی کارکنان با عنوان مدیریت استراتژیک.

امتیاز: Article Rating
برگزاری دوره آموزش توانمند سازی کارکنان با عنوان مدیریت استراتژیک.

 این دوره آموزشی روز شنبه مورخ 97/7/28 با مدرسی آقای دکتر خلیل مومنی سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و در محل ستاد دانشگاه برگزار گردید. شرکت برای عموم در این دوره آموزشی آزاد در نظر گرفته شده است. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دوره آموزش توانمند سازی کارکنان با عنوان مدیریت استراتژیک.
  • برگزاری دوره آموزش توانمند سازی کارکنان با عنوان مدیریت استراتژیک.
  • برگزاری دوره آموزش توانمند سازی کارکنان با عنوان مدیریت استراتژیک.
  • برگزاری دوره آموزش توانمند سازی کارکنان با عنوان مدیریت استراتژیک.
ثبت امتیاز