X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 دی 1399
جلسه توجیهی برگزاری آزمون استخدامی بهورزان

  جلسه توجیهی برگزاری آزمون استخدامی بهورزان

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، صبح روز یکشنبه  هفتم دیماه 99 جلسه توجیهی برگزاری آزمون استخدامی بهورزان با حضور دکتر علی خورشیدی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، معاون بهداشتی، مدیران منابع انسانی، توسعه سازمان و تحول اداری، روسای ادارات بازرسی، حقوقی، برنامه ریزی، تامین و نوزیع نیروی انسانی،  کارشناس استخدام، کارشناسان معاونت بهداشتی، بازرس ویژه رئیس دانشگاه و نماینده اداره حراست دانشگاه علوم پزشکی ایلام در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع داشگاه برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه توجیهی برگزاری آزمون استخدامی بهورزان
ثبت امتیاز