طراحی سایت
X

اخبار

برگزاری کمیته تفویض در دانشگاه
 امروز شنبه مورخ 97/8/5 کمیته تفویض دانشگاه برگزار گردید. این جلسه که به ریاست معاون محترم توسعه دانشگاه دکتر پاکزاد و در محل دفتر این معاونت برگزار گردید.در این جلسه در مورد تعداد 18 مورد از موضوعات مطرح شده با حضور سرپرست محترم مدیریت توسعه، سرپرست محترم مدیریت منابع، سرپرست محترم کارگزینی و ...
شنبه، 05 آبان 1397 - 10:51
برگزاری کمیته نقل وانتقالات دانشگاه
پنجمین جلسه ماهانه کمیته نقل و انتقالات دانشگاه با حضور همه اعضای این کمیته در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار گردید.
شنبه، 05 آبان 1397 - 10:48
 برگزاری دومین جلسه کارگره مدیریت عملکرد معاونت توسعه در این جلسه به بررسی گزارش سه ماهه دوم پایش برنامه عملیاتی مشترک(hop) به تفکیک مدیریتهای تابعه و نیز به تفکیک برنامه های هر مدیریت پرداخته شد. در پایان نیز مصوبات تنظیم شده در جلسه به هرکدام از مدیریتهای تابع...
شنبه، 05 آبان 1397 - 10:01