مطالب مفید حداقل

 

 

 

 

 

عکسهای طبیعت

 

حداقل

 

اخبار معاونت توسعه حداقل

  کمیته سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 94/10/13 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته سرمایه انسانی 94/10/13


  کمیته سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 94/7/13 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته سرمایه انسانی 94/7/13


  کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 94/4/6 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 94/4/6


 کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 94/2/5 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 94/2/5


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 93/12/9 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 93/12/9


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 93/9/16 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 93/9/16


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 93/7/6 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 93/7/6


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مورخ 93/4/9 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا برگزار گردید. همکاران گرامی می توانند جهت بهره برداری از مفاد صورتجلسه این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 93/4/9


<p>کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 92/12/26 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا تشکیل گردید .همکاران گرامی می توانند جهت بهره گیری از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 1392/12/26


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 92/11/16 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا تشکیل گردید .همکاران گرامی می توانند جهت بهره گیری از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 92/11/16

ادامه مطلب ...

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مورخ 92/7/18 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وسایر اعضا برگزار گردید. همکاران محترم می توانند جهت آگهی از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .


کمیته اجرایی 92/7/18


 

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا در مورخ 9/12/91 برگزار گردید . همکاران محترم می توانند جهت اطلاع از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 8/4/1392


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا در مورخ 9/12/91 برگزار گردید . همکاران محترم می توانند جهت اطلاع از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 9/12/91


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل  مورخ 1/11/91 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا برگزار برگزار گردید .

همکاران محترم می توانند جهت آگاهی از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 1/11/91


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 21/2/91  در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع وبا حضور تمامی اعضا برگزار گردید. همکاران ارجمند می توانند جهت آگاهی از مفاد صورتجلسه به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 21/2/1391


صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

جستجو
نرم افزار حداقل

آموزش بدو خدمت حداقل

دات نت نیوک فارسی