طراحی سایت
News Articles Slider
شما می بایست ابتدا از قسمت "پنل مدیریتی" این ماژول را پیکربندی نمایید.
اخبار
HtmlNoArticles
اخبار معاونت توسعه

  کمیته سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 96/12/26 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته سرمایه انسانی 96/12/26


  کمیته سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 94/7/13 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته سرمایه انسانی 94/7/13


  کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 94/4/6 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 94/4/6


 کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 94/2/5 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 94/2/5


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 93/12/9 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 93/12/9


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 93/9/16 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 93/9/16


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 93/7/6 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 93/7/6


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مورخ 93/4/9 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا برگزار گردید. همکاران گرامی می توانند جهت بهره برداری از مفاد صورتجلسه این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 93/4/9


<p>کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 92/12/26 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا تشکیل گردید .همکاران گرامی می توانند جهت بهره گیری از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 1392/12/26


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 92/11/16 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا تشکیل گردید .همکاران گرامی می توانند جهت بهره گیری از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 92/11/16

ادامه مطلب ...

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مورخ 92/7/18 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وسایر اعضا برگزار گردید. همکاران محترم می توانند جهت آگهی از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .


کمیته اجرایی 92/7/18


 

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا در مورخ 9/12/91 برگزار گردید . همکاران محترم می توانند جهت اطلاع از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 8/4/1392


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا در مورخ 9/12/91 برگزار گردید . همکاران محترم می توانند جهت اطلاع از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 9/12/91


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل  مورخ 1/11/91 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا برگزار برگزار گردید .

همکاران محترم می توانند جهت آگاهی از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 1/11/91


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 21/2/91  در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع وبا حضور تمامی اعضا برگزار گردید. همکاران ارجمند می توانند جهت آگاهی از مفاد صورتجلسه به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 21/2/1391


صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

جستجو
نرم افزار

آموزش بدو خدمت