مطالب مفید کمينه

 

 

 

 

عکسهای طبیعت

 

  کمينه

 

اخبار معاونت توسعه کمينه

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 93/12/9 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 93/12/9


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 93/9/16 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 93/9/16


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام  در مورخ 93/7/6 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار گردید . همکاران گرامی می توانند جهت استحضار از موارد مطرح شده این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 93/7/6


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مورخ 93/4/9 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا برگزار گردید. همکاران گرامی می توانند جهت بهره برداری از مفاد صورتجلسه این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 93/4/9


<p>کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 92/12/26 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا تشکیل گردید .همکاران گرامی می توانند جهت بهره گیری از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 1392/12/26


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 92/11/16 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا تشکیل گردید .همکاران گرامی می توانند جهت بهره گیری از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 92/11/16

ادامه مطلب ...

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مورخ 92/7/18 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وسایر اعضا برگزار گردید. همکاران محترم می توانند جهت آگهی از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .


کمیته اجرایی 92/7/18


 

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا در مورخ 9/12/91 برگزار گردید . همکاران محترم می توانند جهت اطلاع از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 8/4/1392


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا در مورخ 9/12/91 برگزار گردید . همکاران محترم می توانند جهت اطلاع از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 9/12/91


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل  مورخ 1/11/91 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا برگزار برگزار گردید .

همکاران محترم می توانند جهت آگاهی از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 1/11/91


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 21/2/91  در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع وبا حضور تمامی اعضا برگزار گردید. همکاران ارجمند می توانند جهت آگاهی از مفاد صورتجلسه به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 21/2/1391


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه  در مورخ 9/2/1391 با حضور دکتر علیمرادی معاونت توسعه مدیریت ومنابع و سایر اعضا برگزار گردید .همکاران محترم می توانند جهت آگاهی از مفاد این صورتجلسه به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 9/2/1391


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی دانشگاه مورخ 29/11/1390 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع جناب آقای دکتر علیمرادی و سایر اعضا تشکیل گردید . همکاران گرامی می توانند جهت بهره برداری از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 29/11/1390


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام با حضور معاونت توسعه وسایر اعضا تشکیل گردید . جهت دسترسی به مفاد این صورتجلسه می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید

 

کمیته اجرایی 9/9/90


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام در مورخ 12/5/1390 با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع  دانشگاه برگزار گردید . جهت استفاده از مفاد آن می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید .

صورتجلسه کمیته اجرایی  


صفحه 1 از 2اولين   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين   

  جستجو
نرم افزار کمينه

آموزش بدو خدمت کمينه